Drukuj

Zespół Szkół Handlowo- Ekonomicznych  im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest

organizacja wyjazdów szkoleniowych uczniów i nauczycieli w ramach projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE” w roku szkolnym 2018/2019.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia  - czytaj więcej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami - do pobrania

Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 1 – do pobrania

Wyjaśnienia treści SIWZ cz. 2 – do pobrania

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA PUBLICZNEJ SESJI W POSTĘPOWANIU - do pobrania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - do pobrania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------