Przetargi - Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku 
ogłasza przetarg nieograniczony,
którego przedmiotem jest
sukcesywną dostawa
artykułów spożywczych do Internatu  Zespołu  Szkół Handlowo-Ekonomicznych
im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia  -  czytaj więcej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami –  do pobrania

Załączniki do SIWZ (do pobrania)

  1. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 (2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g) - Formularz ofertowo - cenowy
  3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
  4. Załącznik nr 4 - Informacja dotyczące przynależności/lub nie do grupy kapitałowej
  5. Załącznik nr 5- Wzór  umowy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU: STRONA 1STRONA2STRONA3, STRONA4


Formularz logowania