1.    W postępowaniu przetargowym na PRZEPROWADZENIE  ZAJĘĆ TESTUJĄCYCH  w ramach projektu innowacyjnego  „Nauki ścisłe priorytetem społeczeństwa opartego na wiedzy” za najkorzystniejszą uznano ofertę:

 

w zakresie CZĘŚCI I

Ewa Zakrzewska, Białystok

Barbara Chodkiewicz, Białystok

Maciej Dąbrowski, Białystok

Walentyna Kakareka, Białystok

Beata Kiluk, Zabłudów

Ewa Radzewicz, Białystok

Anna Szczesiul, Białystok

Andrzej Szulc, Białystok

z ceną  42 100,00 zł brutto (pełna cena ofertowa brutto)

 

Powyższa oferta spełniała wszystkie  wymagania  zawarte w specyfikacji i spośród ofert nieodrzuconych uzyskała w kryterium cena 100 punktów.

 

w zakresie CZĘŚCI II

Anna Czyżewska, Białystok

Irena Charytoniuk, Białystok

Zofia Szekalska, Białystok

Krzysztof Zambrowski, Czarna Białostocka

Arkadiusz Noskowicz, Białystok

Barbara Wysocka, Białystok

Elżbieta Borawska,  Białystok


z ceną  42 300,00 zł brutto (pełna cena ofertowa brutto)

Powyższa oferta spełniała wszystkie  wymagania  zawarte w specyfikacji i spośród ofert nieodrzuconych uzyskała w kryterium cena 100 punktów.

 

w zakresie CZĘŚCI III

Krystyna Sadowska, Supraśl

Joanna Chrapowicka, Białystok

Tadeusz Rutkowski, Goniądz

Bogdan Rudziński, Białystok

Paweł Klim, Białystok

Anna Maria Malesińska, Wasilków

Jolanta Zofia Suchocka, Białystok

Renata Kowalko, Kleosin

 

z ceną  42 300,00 zł brutto (pełna cena ofertowa brutto)


Powyższa oferta spełniała wszystkie  wymagania  zawarte w specyfikacji i spośród ofert nieodrzuconych uzyskała w kryterium cena 100 punktów.

 

 

w zakresie CZĘŚCI IV

Agnieszka Trzasko, Białystok

Ewa Szymańczuk, Białystok

Artur Woroniecki, Białystok

Grażyna Zaleska, Białystok

Małgorzata Mrozewicz, Białystok

Alina Jakubiuk, Białystok

Elżbieta Gudel, Białystok

Lucja Ryńska, Białystok

 

z ceną  42 100,00 zł brutto (pełna cena ofertowa brutto)

 

Powyższa oferta spełniała wszystkie  wymagania  zawarte w specyfikacji i spośród ofert nieodrzuconych uzyskała w kryterium cena 100 punktów.

 

 

w zakresie CZĘŚCI V

Ewa Zaniewska, Białystok

Joanna Perkowska, Białystok

Justyna Ostrowska, Białystok

Wojciech Panasewicz, Białystok

Grzegorz Dąbrowski, Brańsk

Sylwia Żylińska- Awruk, Księżyno

Małgorzata Łupińska, Białystok

Małgorzata Kulikowska,  Białystok

 

z ceną  42 100,00 zł brutto (pełna cena ofertowa brutto)

 

Powyższa oferta spełniała wszystkie  wymagania  zawarte w specyfikacji i spośród ofert nieodrzuconych uzyskała w kryterium cena 100 punktów.

 

w zakresie CZĘŚCI VI

Piotr Worobiej, Białystok

Beata Dorota Bućko, Białystok

Anna Snarska, Ogrodniczki

Paweł Andryszak, Białystok

Iwona Bezubik, Białystok

Ewa Noskowicz, Białystok

Bogusław Szast, Białystok

Danuta Barbara Dobreńko, Białystok

 

z ceną  42 300,00 zł brutto (pełna cena ofertowa brutto)

 

Powyższa oferta spełniała wszystkie  wymagania  zawarte w specyfikacji i spośród ofert nieodrzuconych uzyskała w kryterium cena 100 punktów.


 

w zakresie CZĘŚCI VII

Bożena Gałaś, Warszawa

Alicja Szenk, Augustów

Ewa Wiśniewska, Augustów

Izabela Dzikowska, Augustów

Dorota Rukścińska, Augustów

Katarzyna Magdziarek, Augustów

 

z ceną  42 100,00 zł brutto (pełna cena ofertowa brutto)

 

Powyższa oferta spełniała wszystkie  wymagania  zawarte w specyfikacji i spośród ofert nieodrzuconych uzyskała w kryterium cena 100 punktów.

 

 

w zakresie CZĘŚCI VIII

Joanna Aleksiejuk, Hajnówka

Bogusława Antoniuk, Hajnówka

Dariusz Buchwald, Hajnówka

Sławomir Jakoniuk, Hajnówka

Romuald Kacprzak, Hajnówka

Jan Kojło, Hajnówka

Barbara Puchalska, Hajnówka

Irena Sienkiewicz, Hajnówka

 

z ceną  42 100,00 zł brutto (pełna cena ofertowa brutto)

 

Powyższa oferta spełniała wszystkie  wymagania  zawarte w specyfikacji i spośród ofert nieodrzuconych uzyskała w kryterium cena 100 punktów.

w zakresie CZĘŚCI IX

 

Katarzyna Kowejsza, Białystok

Renata Lubas, Białystok

Grażyna Łapina, Białystok

Ewa Olszewska, Białystok

Katarzyna Pańkowska, Białystok

Mirosław Grzegorz Przeździecki, Białystok

Maria Śliżewska, Białystok

 

z ceną  39 600,00 zł brutto (pełna cena ofertowa brutto)

 

Powyższa oferta spełniała wszystkie  wymagania  zawarte w specyfikacji i spośród ofert nieodrzuconych uzyskała w kryterium cena 100 punktów.

 

 

2.    W ww. postępowaniu oferty złożyło 9  wykonawców:

 

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Część zamówienia

1

Katarzyna Kowejsza, Białystok

Renata Lubas, Białystok

Grażyna Łapina, Białystok

Ewa Olszewska, Białystok

Katarzyna Pańkowska, Białystok

Mirosław Grzegorz Przeździecki, Białystok

Maria Śliżewska, Białystok

IX

2

Ewa Zaniewska, Białystok

Joanna Perkowska, Białystok

Justyna Ostrowska, Białystok

Wojciech Panasewicz, Białystok

Grzegorz Dąbrowski, Brańsk

Sylwia Żylińska- Awruk, Księżyno

Małgorzata Łupińska, Białystok

Małgorzata Kulikowska,  Białystok

V

3

Anna Czyżewska, Białystok

Irena Charytoniuk, Białystok

Zofia Szekalska, Białystok

Krzysztof Zambrowski, Czarna Białostocka

Arkadiusz Noskowicz, Białystok

Barbara Wysocka, Białystok

Elżbieta Borawska,  Białystok

II

4

Krystyna Sadowska, Supraśl

Joanna Chrapowicka, Białystok

Tadeusz Rutkowski, Goniądz

Bogdan Rudziński, Białystok

Paweł Klim, Białystok

Anna Maria Malesińska, Wasilków

Jolanta Zofia Suchocka, Białystok

Renata Kowalko, Kleosin

III

5

Ewa Zakrzewska, Białystok

Barbara Chodkiewicz, Białystok

Maciej Dąbrowski, Białystok

Walentyna Kakareka, Białystok

Beata Kiluk, Zabłudów

Ewa Radzewicz, Białystok

Anna Szczesiul, Białystok

Andrzej Szulc, Białystok

I

6

Agnieszka Trzasko, Białystok

Ewa Szymańczuk, Białystok

Artur Woroniecki, Białystok

Grażyna Zaleska, Białystok

Małgorzata Mrozewicz, Białystok

Alina Jakubiuk, Białystok

Elżbieta Gudel, Białystok

Lucja Ryńska, Białystok

IV

7

Piotr Worobiej, Białystok

Beata Dorota Bućko, Białystok

Anna Snarska, Ogrodniczki

Paweł Andryszak, Białystok

Iwona Bezubik, Białystok

Ewa Noskowicz, Białystok

Bogusław Szast, Białystok

Danuta Barbara Dobreńko, Białystok

VI

8

Joanna Aleksiejuk, Hajnówka

Bogusława Antoniuk, Hajnówka

Dariusz Buchwald, Hajnówka

Sławomir Jakoniuk, Hajnówka

Romuald Kacprzak, Hajnówka

Jan Kojło, Hajnówka

Barbara Puchalska, Hajnówka

Irena Sienkiewicz, Hajnówka

VIII

9

Bożena Gałaś, Warszawa

Alicja Szenk, Augustów

Ewa Wiśniewska, Augustów

Izabela Dzikowska, Augustów

Dorota Rukścińska, Augustów

Katarzyna Magdziarek, Augustów

VII

 

 

 

 

3.    Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

NUMER OFERTY

CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

LICZBA PUNKTÓW
W KRYTERIUM CENA

RAZEM

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

1

IX

100,00

100,00

39 600 zł

2

V

100,00

100,00

42 100 zł

3

II

100,00

100,00

42 300 zł

4

III

100,00

100,00

42 300 zł

5

I

100,00

100,00

42 100 zł

6

IV

100,00

100,00

42 100 zł

7

VI

100,00

100,00

42 300 zł

8

VIII

100,00

100,00

42 100 zł

9

VII

100,00

100,00

42 100 zł

4.    Żadna oferta nie została odrzucona.

5.    Żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

6.    Umowy w sprawie wykonania zamówienia zostaną zawarte nie później niż przed upływem terminu związania ofertą (dotyczy wykonawców, których oferty zostały wybrane)


                                                                                     Dziękuję za udział w postępowaniu.