Drukuj


Zespół Szkół Handlowo- Ekonomicznych  im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku
ogłasza przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „NAUKA JEST WARTOŚCIĄ - nowoczesna przestrzeń kształcenia zawodowego w ZSHE”.

Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia  -  czytaj więcej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami –  do pobrania.

Załączniki  do SIWZ–  do pobrania.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - do pobrania.

Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji - do pobrania.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA PUBLICZNEJ SESJI W POSTĘPOWANIU - do pobrania

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------